ENA 3 2.1

The exercise was created 2021-04-09 by LareS. Question count: 57.
Select questions (57)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • illiterate lukutaidoton
 • editorial pääkirjoitus
 • to hone hioa
 • literacy lukutaito
 • to come across vaikuttaa joltakin
 • guideline suositus
 • to take something at face value ottaa jokin täydestä
 • satirical ivallinen
 • to dupe harhauttaa
 • news agency uutistoimisto
 • up to par odotetulla tasolla
 • to intend aikoa
 • amidst jonkin joukossa
 • disinformation harhaanjohtava tieto
 • implication seuraamus
 • large-scale laajamittainen
 • fabricated tekaistu
 • to cite siteerata
 • high-profile suuren luokan
 • to consult kysyä neuvoa
 • subtle hienovarainen
 • product placement tuotesijoittelu
 • to detect havaita
 • prop rekvisiitta
 • visible näkyvä
 • to make a living tienata elanto
 • to sow discord kylvää epäsopua
 • hoax huijaus
 • troll trolli, provokaattori
 • to phish kalastella tietoa
 • digital footprint digijalanjälki
 • privacy settings yksityisyysasetukset
 • platform alusta
 • swindler huijari
 • clickbait klikkisyötti
 • to refer viitata
 • to encourage kannustaa
 • initially alunperin
 • to compose kirjoittaa
 • reference lähdeviittaus
 • collaborative yhteistyössä
 • encyclopedia tietosanakirja
 • to edit muokata
 • factual faktoihin liittyvä
 • quarter neljännes
 • vandal hävitysvimmainen
 • copyrights tekijänoikeudet
 • accessible saatavilla
 • deception vilppi
 • gullible herkkäuskoinen
 • permission lupa
 • browser selain
 • to have a hard time olla rankkaa jollekin
 • outlandish eriskummallinen
 • bias ennakkoasenne
 • librarian kirjastovirkailija
 • paid content maksettu sisältö

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/ena-3-2-1.10377956.html

Share