ENA 3 3.1

The exercise was created 2021-04-23 by LareS. Question count: 46.
Select questions (46)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • to peek kurkistaa
 • to file kulkea jonossa
 • cast näyttelijät
 • to be scared out of one's wits olla kauhusta jäykkänä
 • production tuotanto
 • to suffer from stage fright kärsiä ramppikuumeesta
 • emphasis painotus
 • clammy nihkeä
 • to drag raahata
 • to mimic matkia
 • to burst into tears purskahtaa itkuun
 • to run backstage juosta kulissien taakse
 • incident tapaus
 • to bounce back ponnahtaa takaisin
 • to figure out selvittää
 • performance anxiety esiintymisahdistus
 • lack of self-confidence itsetunnon puute
 • symptom oire
 • physiological reaction fysiologinen reaktio
 • threatening situation uhkaava tilanne
 • stimulus ärsyke
 • flight pako
 • bloodstream verenkierto
 • trembling tärinä
 • shortness of breath hengenahdistus
 • vomiting oksentaminen
 • incompetence epäpätevyys
 • to flee paeta
 • digestive system ruuansulatusjärjestelmä
 • efficient delivery of nutrients ravintoaineiden tehokas kuljetus
 • vital organs elintärkeät elimet
 • to reason järkeillä
 • terrarium terraario
 • no danger whatsoever ei minkäänlaista vaaraa
 • nevertheless siitä huolimatta
 • to startle säpsähtää
 • ancient reaction muinainen reaktio
 • nuance nyanssi, vivahde
 • to be alive and kicking elossa ja hyvissä voimissa
 • to breathe hengittää
 • thespian näyttelijä
 • severe vakava, vaikea
 • anxious hermostunut
 • inside out läpikotaisin
 • to nail the dress rehearsal onnistua kenraaliharjoituksessa
 • breath hengitys, hengenveto

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/ena-3-3-1.10401015.html

Share