ENA 3 4.2

The exercise was created 2021-05-11 by LareS. Question count: 43.
Select questions (43)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • a common association with yleinen mielleyhtymä jostakin
 • humble origins vaatimattomat lähtökohdat
 • to sprout from olla lähtöisin jostakin, itää
 • gritty kova, hiekkainen
 • to have something in spades olla jotakin ämpärikaupalla
 • poverty-stricken köyhyyden vaivaama
 • a driving force eteenpäin ajava voima
 • to vent purkaa tunteitaan
 • resources varat
 • integral olennainen, keskeinen
 • to isolate eristää, erottaa
 • percussive breaks lyömäsoitinten osuudet
 • in turn puolestaan
 • to be introduced to esitellä jollekin, tuoda johonkin
 • pioneer edelläkävijä
 • mainstream valtavirta
 • to be accredited to someone antaa kunnia jollekin
 • an umbrella term yleisnimitys
 • subculture alakulttuuri
 • genre (musiikki)laji
 • to surface nousta pintaan
 • welfare state hyvinvointivaltio
 • pamper hemmotella
 • wannabe delinquents nuorisorikollisiksi haluavat
 • remote kaukainen
 • new influences uudet vaikutteet
 • to be released julkaista
 • a constant presence jatkuva läsnäolo
 • distinctly underground selkeästi valtavirran ulkopuolinen
 • to storm the stages ottivat esiintymislavat haltuun
 • overseas rappers ulkomaiset räppärit
 • tongue-in-cheek kieli poskessa, humoristinen
 • to rack up unparalleled radio airtime saada ennennäkemättömän paljon radion lähetysaikaa
 • to sell like hotcakes myydä kuin kuumille kiville
 • phase vaihe
 • to detract from something vetää huomio pois jostakin
 • to ruin pilata
 • home-grown kotona kasvatettu, kotimainen
 • to begin to emerge alkaa ilmaantua
 • gradually vaiheittain
 • turn of the century vuosisadan vaihde
 • mainstream music setting valtavirran musiikkiskene
 • prominent huomattava, usein esiintyvä

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/ena-3-4-2.10426901.html

Share