ENA 3 5 2023

The exercise was created 2023-03-13 by LareS. Question count: 71.
Select questions (71)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • antagonist päähenkilön vastavoima
 • anthology tekstikokoelma
 • author, writer kirjailija
 • autobiography omaelämäkerta
 • biography elämäkerta
 • book launch kirjan julkaisutapahtuma
 • bookworm lukutoukka
 • chapter kappale, luku
 • character henkilöhahmo
 • cliché klisee, kulunut sanonta
 • collected works kootut teokset
 • e-book, electronic book sähköinen kirja
 • epilogue jälkipuhe
 • fiction kaunokirjallisuus
 • first edition ensimmäinen painos
 • foreword, prologue esipuhe, alkusanat
 • genre lajityyppi
 • ghostwriter haamukirjailija
 • hardcover kovakantinen
 • hero sankari
 • heroine sankaritar
 • idiom sanonta
 • illiterate luku- ja kirjoitustaidoton
 • library kirjasto
 • literacy luku- ja kirjoitustaito
 • literal kirjaimellinen, sananmukainen
 • literary kirjallisuus-
 • literate luku- ja kirjoitustaitoinen
 • literature kirjallisuus
 • main character päähenkilö
 • memoirs, memoir muistelmateos
 • metaphor kielikuva
 • minor character sivuhenkilö
 • muse muusa, inspiraation lähde
 • narrator kertoja
 • non-fiction tietokirjallisuus
 • novel romaani
 • paperback pokkari
 • plot juoni
 • poem runo
 • poet runoilija
 • poetry runous
 • point of view näkökulma
 • posthumous kuolemanjälkeinen
 • prose proosa
 • protagonist päähenkilö, sankari
 • pseudonym, pen name nimimerkki, kirjailijanimi
 • publisher julkaisija
 • pun sanaleikki
 • quote lainaus
 • review arvostelu
 • rhyme loppusointu, riimi
 • second hand bookshop antikvariaatti
 • short story novelli
 • shortlisted ehdolla palkinnon saajaksi
 • stanza säkeistö (runossa)
 • structure rakenne
 • synopsis juonitiivistelmä
 • The Nobel Prize for Literature kirjallisuuden Nobel-palkinto
 • theme teema, aihe
 • title otsikko, kirjan nimi
 • to be set sijoittua
 • to characterize luonnehtia
 • to interpret a text tulkita tekstiä
 • to publish julkaista, kustantaa
 • to read between the lines lukea rivien välistä
 • to take place sijoittua, tapahtua jossain
 • verse runomuoto
 • villain pahis
 • volume osa
 • writer's block tyhjän sivun pelko

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/ena-3-5-2023.11459450.html

Share