ENa 4 4.1

The exercise was created 2021-09-10 by LareS. Question count: 85.
Select questions (85)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • notorious pahamaineinen
 • gruesome karmea
 • just oikeudenmukainen
 • treason maanpetos
 • to ban kieltää
 • massacre verilöyly
 • designated määrätty
 • to overthrow the government syöstä hallitus vallasta
 • commander in chief ylipäällikkö
 • to launch a bomb attack käynnistää pommihyökkäys
 • to incite yllyttää, kiihottaa
 • guerilla warfare sissisota
 • to charge with a crime syyttää rikoksesta
 • sabotage sabotointi
 • act laki
 • witness stand todistajanaitio
 • to make a statement antaa lausunto
 • to admit to something myöntää jotain
 • inevitable väistämätön
 • to sentence tuomita, määrätä rangaistus
 • to make the cut tulla valituksi
 • arson investigator tuhopolttotutkija
 • to suspect epäillä
 • book of matches tulitikkuvihko
 • to ignite sytyttää, syttyä
 • kindling sytyke
 • property omaisuus, kiinteistö
 • fatal tappava
 • blank paukkupatruuna
 • hastily nopeasti
 • lead lyijy
 • to fabricate tekaista
 • barrel aseen piippu
 • to fire point blank ampua suoraan kohti
 • to dictate sanella
 • to deem arvella, katsella
 • disability pysyvä vamma
 • policy vakuutus
 • digitless sormeton
 • to aid and abet avustaa ja yllyttää
 • fraud petos
 • Federal Bureau of Investigation (FBI) liittovaltion poliisi
 • rifle kivääri
 • ammunition ammukset
 • survival gear selviytymisvarusteet
 • ambush väijytys
 • to seek a death sentence tavoitella kuolemantuomiota
 • public outcry julkinen protesti
 • to pertain koskea jotakuta, liittyä johonkin
 • extramarital affair avioliiton ulkopuolinen suhde
 • impeachment korkea-arvoisen henkilön virkasyyte
 • perjury väärä vala
 • abuse of power vallan väärinkäyttö
 • to hurl viskata
 • dispute kiista
 • lavish ylenpalttinen, hulppea
 • laceration syvä viiltohaava
 • altercation kiista
 • to take into custody ottaa (poliisin) huostaan
 • fiery tulinen, kiivas
 • tantrum raivari
 • to arraign asettaa syytteeseen
 • assault pahoinpitely
 • grand jury valamiehistö
 • alleged väitetty
 • punishable rangaistavissa
 • restitution korvaaminen
 • to don pukeutua, sonnustautua
 • collision yhteentörmäys
 • to subpoena haastaa todistajaksi oikeuteen
 • to issue a warrant etsintäkuuluttaa
 • contempt of court oikeuden halventaminen
 • manslaughter tappo
 • to detonate räjäyttää
 • spectator katsoja
 • to initiate pistää alulle
 • manhunt ihmisjahti
 • shootout tulitaistelu
 • to indict asettaa syytteeseen
 • malicious vahingollinen, ilkeä
 • permit lupa
 • parking notice, parking ticket pysäköintisakko
 • entitled oikeutettu
 • unenforceable toimeenpanokelvoton
 • to rack up kerätä, pinota

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/ena-4-4-1.10548407.html

Share

Advertisements