ENA 4 5

The exercise was created 2022-09-12 by LareS. Question count: 96.
Select questions (96)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • malnourished aliravittu
 • to aid antaa avustusta
 • aid worker, relief worker avustustyöntekijä
 • development aid kehitysyhteistyö
 • humanitarian aid, relief aid hätäapu
 • monetary aid rahallinen apu
 • to alleviate poverty vähentää köyhyyttä
 • to volunteer tehdä vapaaehtoistyötä
 • non-governmental organisation (NGO) kansalaisjärjestö
 • charity hyväntekeväisyysjärjestö
 • bilateral agreement kahdenvälinen sopimus
 • multilateral agreement monenvälinen sopimus
 • developing country kehitysmaa
 • epidemic kulkutauti, epidemia
 • global pandemic maailmanlaajuinen pandemia
 • lockdown sulkutila
 • to donate lahjoittaa
 • famine, starvation nälänhätä
 • sanitation puhtaanapito
 • lack, shortage, scarcity puute
 • developed country kehittynyt maa
 • immigrant maahanmuuttaja
 • migrant siirtolainen
 • refugee pakolainen
 • asylum seeker turvapaikanhakija
 • detention center vastaanottokeskus
 • to grant asylum myöntää turvapaikka
 • to grant a visa myöntää viisumi
 • residence permit oleskelulupa
 • to apply for citizenship hakea kansalaisuutta
 • sustainable development kestävä kehitys
 • deportation karkotus
 • repatriation kotiuttaminen, palauttaminen kotimaahan
 • integration sulautuminen
 • peace-keeping forces rauhanturvaajajoukot
 • peacekeeper rauhanturvaaja
 • to defeat the enemy voittaa viholliset
 • to retreat vetäytyä
 • peace negotiations rauhanneuvottelut
 • peace treaty rauhansopimus
 • resistance movement vastarintaliike
 • to do your national service suorittaa asepalvelus
 • to enlist värvätä, värväytyä
 • to declare a curfew julistaa ulkonaliikkumiskielto
 • to invade tunkeutua
 • ceasefire tulitauko
 • casualties kuolonuhrit, sodassa kuolleet
 • collateral damage sivulliset uhrit
 • defeat tappio
 • mediator sovittelija
 • prisoner of war (POW) sotavanki
 • guerrilla war sissisota
 • military base sotilastukikohta
 • to sign a truce solmia aselepo
 • urban warfare kaupunkisota
 • to wage war käydä sotaa
 • to be at war olla sodassa
 • war of independence itsenäisyyssota
 • nuclear war ydinsota
 • civil war sisällissota
 • biological warfare biologinen sodankäynti
 • coast guard rannikkovartiosto
 • border raja
 • friendly fire omien tulitus
 • to launch a missile laukaista ohjus
 • to negotiate neuvotella
 • to mediate sovitella
 • to occupy an area miehittää alue
 • mercenary army, professional army palkka-armeija
 • conscript army asevelvollisuusarmeija
 • conscientious objector aseistakieltäytyjä
 • ally liittolainen
 • to mobilize troops panna joukot liikkeelle
 • medic lääkintämies
 • war zone sotatoimialue
 • trauma surgeon armeijakirurgi
 • to do your national service suorittaa asepalvelus
 • civilian service, alternative service siviilipalvelus (Suomi)
 • airstrike ilmaisku
 • disarmament aseistariisunta
 • to surrender antautua
 • to flee from war paeta sotaa
 • insurgent, rebel kapinallinen
 • dissident toisinajattelija
 • death toll kuolonuhrien määrä
 • raid hyökkäys
 • counterterrorism operation terrorismin vastainen operaatio
 • landmine miina
 • to plant a bomb sijoittaa pommi
 • to overthrow the government syöstä hallitus vallasta
 • massacre verilöyly
 • sabotage sabotointi
 • coup vallankaappaus
 • weapon of mass destruction joukkotuhoase
 • conflict konflikti, ristiriita
 • terrorist attack terroristihyökkäys

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/ena-4-5.11079322.html

Share