ENA 7 3

The exercise was created 2021-10-12 by LareS. Question count: 56.
Select questions (56)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • climate change ilmastonmuutos
 • the greenhouse effect kasvihuoneilmiö
 • carbon dioxide emissions hiilidioksidipäästöt
 • pollution saasteet
 • to pollute saastuttaa
 • the environment ympäristö
 • nature luonto
 • annual precipitation vuotuinen sademäärä
 • mean temperature keskilämpötila
 • drought kuivuus
 • oxygen happi
 • carbon dioxide hiilidioksidi
 • ultraviolet radiation ultraviolettisäteily
 • groundwater pohjavesi
 • evaporation haihtuminen
 • drainage area joen valuma-alue
 • reservoir tekojärvi
 • dam pato
 • algae levät
 • polar ice caps napajäätiköt
 • ocean currents merivirtaukset
 • sewage viemärivesi
 • flood tulva
 • fertile hedelmällinen
 • erosion eroosio
 • irrigation kastelujärjestelmä
 • deforestation metsien häviäminen
 • afforestation metsittäminen
 • flora and fauna kasvi- ja eläinkunta
 • habitat elinalue, kasvupaikka
 • nature reserve luonnonsuojelualue
 • endangered uhanalainen
 • poaching salametsästys
 • cruelty-free eläimillä testaamaton
 • timber puutavara
 • pulp selluloosa
 • logging hakkuu
 • desertification aavikoituminen
 • biosphere eliökehä, biosfääri
 • fossil fuel fossiilinen polttoaine
 • ozone depletion otsonikato
 • land degradation maaperän huonontuminen
 • natural catastrophe luonnonkatastrofi
 • to go extinct kuolla sukupuuttoon
 • extinction sukupuuttoon kuoleminen
 • the weather sää
 • tide vuorovesi
 • invasive häiritsevä
 • desert aavikko, autiomaa
 • grassland ruohotasanko
 • rainforest sademetsä
 • savanna savanni
 • avalanche lumivyöry
 • landslide maanvyöry
 • coast rannikko
 • species laji, lajit

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/ena-7-3.10650565.html

Share