engelska glosor Darkness

The exercise was created 2022-02-19 by whosjoemama. Question count: 70.
Select questions (70)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • account konto
 • /household/ appliances hushållsmaskiner
 • assets tillgångar
 • available anträffbar
 • bill räkning; framkant på skärmmössa
 • brightness skarpt ljussken
 • brokerage mäklar-
 • cabinet förvaringsskåp
 • ceiling innertak
 • chamber sovrum
 • charge debitera
 • charger laddningsapparat
 • closet garderob
 • cock one´s eyebrow höja på ögonbrynet
 • dash/board/ instrumentbräda
 • due väntad
 • exhaust utblåsning
 • extend sträcka ut
 • feed leda (föra) genom
 • flood dränka
 • fortune förmögenhet
 • four-poster himmelssäng
 • foyer foajé
 • frown rynka pannan
 • furnish möblera
 • gasoline-powered bensindriven
 • gazebo lusthus
 • glare /bländande/ ljussken
 • glove compartment handsfack
 • gloved behandskad
 • hindrance hinder
 • hole up gå i ide; hålla sig gömd
 • hood motorhuv
 • inherit ärva
 • illuminated upplyst
 • in spite of trots
 • interior insida
 • jerk göra ett kast med
 • jingle skramla /med/
 • lawyer advokat
 • lighthouse fyr
 • loom framträda
 • luggage bagage
 • manse herrgård
 • master huvud-
 • muse säga tyst för sig själv
 • /the/ outback australiens vildmark/er/
 • pale blek
 • parka /skinn/anorak
 • pasty glåmig
 • pond damm; liten sjö
 • power cord elkabel
 • presume anta
 • recreation room allrum
 • regardless trots allt
 • remote /control/ fjärrkontroll
 • shield with one´s hand skugga med handen
 • shore strand
 • shrug rycka på axlarna
 • sparsely glest
 • squint kisa
 • story våning
 • stipulation villkor
 • switch strömbrytare
 • trudge /mödosamt/ traska
 • trunk bagageutrymme
 • /household/ utensils köksredskap
 • vent vädra
 • weeping willow tårpil
 • will testamente

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/engelska-glosor-darkness.10787871.html

Share