engelska glosor Link´s story pt 2

The exercise was created 2021-10-10 by whosjoemama. Question count: 51.
Select questions (51)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • ought to borde
 • out-and-out tvättäkta
 • passer-by förbipasserande
 • pathetic patetisk, ynklig
 • paved with gold med gator av guld
 • pillock dumhuvud, knäppskalle
 • posh flott, fin
 • proof bevis
 • prospect utsikter
 • puke spy, kräkas
 • punter snubbe; torsk
 • quiet stillsam, tillbakadragen
 • quilted vadderande
 • resentfull ovänligt stämd; förbittrad
 • restless rastlös
 • rough illa
 • row gräl
 • satisfied tillfreds, nöjd
 • scrounger snyltare
 • scruffy sjaskig, sjabbig
 • shove knuffa
 • skinful lite för mycket /att dricka/
 • slap around misshandla
 • sling slänga, kasta
 • slob tölp; fårskalle
 • slur sluddra
 • spoil skämma bort; förstöra, fördärva
 • sponger parasit, snyltgäst
 • start on at börja hacka på
 • startled förskräckt
 • state tillstånd
 • stick it out finna sig /i det/
 • stick out like synas (märkas)
 • a sore thumb lång väg
 • stick up for ta i försvar, stödja
 • straightaway genast, omedelbart
 • stubble skäggstubb
 • stuff oneself proppa i sig
 • suggestive antydande, tvetydig
 • take sb on anställa
 • tatty sjabbig, sjaskig
 • top oneself ta livet av sig
 • training scheme arbetslivspraktik
 • tramp luffare
 • unemployed arbetslös
 • untidy ovårdad, smutsig
 • waterproof vattentät, impregnerad
 • wear out utnyttja gästfriheten
 • one´s welcome för mycket
 • wink blinka
 • wrapped up uppslukad av

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/engelska-glosor-links-story-pt-2.10644662.html

Share