Engelska-glosor V 11

The exercise was created 2022-04-01 by iristyska123. Question count: 25.
Select questions (25)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • opposite motsatt
 • resist stå emot
 • crush krossa
 • rapid snabb
 • pity medlidande
 • delay fördröjning
 • sympathetic sympatisk
 • housewife hemmafru
 • turning point vändpunkt
 • inferior underordnad
 • despise förakta
 • distrust tvivla, misstro
 • barracks kasern
 • soft-hearted godhjärtad/mesig
 • inspire inspirera
 • lyrics låttext
 • suppress förtiga
 • oppress förtrycka
 • venue plats, mötesplats
 • haunting återkommande
 • object invända, protestera
 • broadcast sändning
 • advantage fördel
 • legacy arv (bildligt)
 • humiliated förödmjukad

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/engelska-glosor-v-11.10882340.html

Share