Engelska glosor v.6

The exercise was created 2022-02-09 by iristyska123. Question count: 52.
Select questions (52)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • resistance motstånd
 • citizen medborgare
 • nazi nazist
 • took krävdes
 • courage mod
 • betray förråda
 • Brussels Bryssel
 • Belgium Belgien
 • shoemaker skomakare
 • ran skötte, drev
 • grocer's shop livsmedelsaffär
 • Belgian belgisk, belgare
 • partisan partisan, frihetskämpe
 • uniform uniform
 • camp läger
 • organise organisera
 • connection förbindelse
 • courier kurir
 • explosive sprängämne
 • deliver leverera, lämna
 • groceries matvaror
 • stuff grejor/grejer
 • imagine tänka sig
 • terrifying fruktansvärd
 • ran löpte
 • road block vägspärr
 • hand grenade handgranat
 • layer lager
 • suspicious misstänksam
 • self-control självbehärskning
 • distract distrahera, förvirra
 • bribe muta
 • scarce brist
 • item vara, sak
 • operation förtag, uppdrag
 • nurse vårda
 • shot-down nedskjuten
 • allied allierad
 • airman flygare
 • act as tjäna som
 • look-out utkik, spejare
 • collaborate samarbeta
 • collaborator samarbetsman
 • ran out tog slut
 • burst into bröt sig in i
 • torture tortera
 • regularly regelbundet
 • interrogation förhör
 • join förena
 • separate skilja åt
 • main central
 • condemn döma

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/engelska-glosor-v-6.10835429.html

Share