Engelska läxa Cop For A Day

The exercise was created 2022-09-15 by whosjoemama. Question count: 130.
Select questions (130)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • adjust rätta till
 • auto bil
 • avidly ivrigt
 • awning markis
 • B and E inbrott
 • badge polisbricka
 • bill sedel
 • blankness tomhet
 • block kvarter
 • scream bloody murder gallskrika
 • booth bås
 • box klämma in
 • briefcase portfölj
 • briskly raskt
 • bunk brits
 • candy bar chokladbit
 • cartridge patron
 • casual oberörd
 • casually i förbigående
 • check nota
 • chew the fat snacka
 • have one's neck in the chopper sätta dit
 • come up with lyckas med
 • at someone's command på någons befallning
 • complacently självbelåtet
 • conviction fällande dom
 • corpse lik
 • coyly tillgjort
 • crisply bestämt
 • cross street tvärgata
 • crummy sjabbig
 • cut it out lägg av
 • dame brud
 • dead center mitt i prick
 • delicatessen delikatessaffär
 • denomination valör
 • discourage avskräcka
 • disgust avsky
 • dish rätt
 • elaborate omsorgsfull
 • errand boy springpojke
 • evenly lugnt
 • faded urblekt
 • feature anletsdrag
 • fedora filthatt
 • fix sb up with sth skaffa
 • play fottsie with slå ihop sig med
 • frown rynka pannan
 • gab snacka
 • gabbing snack
 • garment klädesplagg
 • gently försiktigt
 • grand tusen dollar
 • grim hård
 • grin flina
 • hack stand taxistation
 • hackie taxichaufför
 • head for bege sig till
 • cool one's high heels vänta
 • hide-out gömställe
 • hoist dra upp
 • hold-up rån
 • hoot tuta
 • housecoat morgonrock
 • involve innebära
 • men's john toalett
 • joint håla
 • junk skräp
 • kerb trottoarkant
 • leather läder
 • lifer livstidsfånge
 • loot byte
 • lush yppig
 • merely endast
 • muffled dov
 • neighborhood grannskap
 • news-stand tidningskiosk
 • nonchalantly nonchalant
 • pal kompis
 • parade konfrontera
 • pass gå förbi obehindrat
 • paste klistra
 • patrolmen polis
 • be paunchy ha kula
 • pile hög
 • pool pool
 • prearranged förberedd
 • precinct polisdistrikt
 • precinct lieutenant inspektör
 • prowl car polisbil
 • punch slå till
 • rap knacka
 • rash förhastad
 • reassure lugna
 • red-striped rödrandig
 • relaxed avslappnad
 • relieved lättad
 • residence bostad
 • resume återuppta
 • rot ruttna
 • search me ingen aning
 • set set
 • a shade better en aning bättre
 • shoulder-holster axelhölster
 • sidewalk trottoar
 • sigh sucka
 • slip back låta glida tillbaka
 • slob klantskalle
 • snicker fnissa
 • snippy oförskämd
 • spot få syn på
 • stock model standardmodell
 • survey överblicka
 • swell toppen
 • swiftly snabbt
 • switch in clothing klädbyte
 • switchboard instrumentbräda
 • swear svära
 • tenement hyreshus
 • tilt luta
 • toss kasta
 • tote around transportera
 • trash can soptunna
 • trigger avtryckare
 • trot it out fram med den
 • unbutton knäppa upp
 • wild-goose chase hopplöst uppdrag
 • wise guy viktigpetter
 • yawn gäspa
 • chancy riskfyllt

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/engelska-laxa-cop-for-a-day.11041648.html

Share