engelska trean fallacies

The exercise was created 2021-09-03 by 03aksa. Question count: 64.
Select questions (64)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • ivrig keen
 • beräknande calculating
 • skarpsinnig perpicacious
 • fyndig acute
 • listig astute
 • lättpåverkad impressionable
 • hävda submit
 • höjdpunkt acme
 • tanklöshet mindlessness
 • bti appendicitis
 • klagade wailed
 • skeptiskt incredulously
 • besökt frequented
 • stegade paced
 • ohygieniska unsanitary
 • fäller shed
 • fula unsightly
 • åtrått coveted
 • listigt shrewdly
 • hjärn... cerebral
 • undantag omission
 • vördnadsfullt reverently
 • rakt på sak minding no words
 • stolt stoutly
 • rycka på axlarna shrug
 • hemlös waif
 • bet bestämt ihop käkarna set his jaws resolutely
 • svängde swiveled
 • tilltog waxing
 • gav efter complied
 • gravhög mound
 • överflödande abundant
 • trevlig agreeable
 • falska slutledningar fallacies of logic
 • rycka till wince
 • viftande batting
 • okvalificerad unqualified
 • dra tugging
 • upphöra desist
 • ursinne exasperation
 • envis persistent
 • ångerfullt contritely
 • snabbt promptly
 • orörlig immovable
 • utslocknad extinct
 • glödande kolstycken embers
 • pyrde smoldered
 • laddad med fraught with
 • lättstött testily
 • envist doggedly
 • ökänd notorious
 • upprört with indignation
 • lamslagit hamstrung
 • idiot cretin
 • herrgårdar mansions
 • bekanta henne med acquaint her with
 • tyna bort languish
 • skakande shambling
 • holk hulk
 • energiskt vigorous
 • rytande bellowing
 • ökänd infamy
 • enorm immense
 • anpassad modulated

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/engelska-trean-fallacies.10515842.html

Share