Engelska v.36

The exercise was created 2018-08-31 by 02auel. Question count: 68.
Select questions (68)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • rumour rykte
 • handcuff handbojor
 • lead leda
 • headquarters högkvarter
 • be charged with bli anklagad för
 • witness vittne
 • such den sortens
 • share dela
 • zest iver, entusiasm
 • plainclothes civilklädd
 • detectives kriminalpolis
 • study hall studiehall
 • varied olika
 • begin börja
 • SWAT terroristbekämpningsstyrka
 • high-powered högeffektiv, stark
 • rifle gevär
 • bulletproof skottsäker
 • inessential oviktig
 • insist insistera, kräva
 • make a break for it försöka fly
 • locker skåp
 • confiscate beslagta
 • confess erkänna, bekänna
 • shut stänga
 • chatter skallra (om tänder)
 • blow up spränga
 • uncomprehending oförstående
 • response svar
 • remind påminna
 • shiver rysa, huttra, darra
 • run vara igång
 • take notes anteckna
 • crisscross gå kors och tvärs
 • faint svag
 • guidance counsellor SYV
 • rubber gummi
 • sharply skarpt
 • track löparbana
 • mile engelsk mil
 • certainly säkerligen
 • involve involvera, blanda in
 • unless om inte
 • recall minnas, komma ihåg
 • stunned förbluffad, chockad
 • shift ända ställning
 • uneasily oroligt, ängsligt
 • hives nässelfeber, hudutslag
 • clear the air rensa luften
 • twitch rycka
 • apology ursäkt
 • dislike ogilla
 • lie ljuga
 • issue sak (stor sak)
 • upset upprörd
 • sitcom komediserie
 • flounder krångla, trassla in sig
 • verge rand, kant, gräns
 • tantrum vredesutbrott
 • assured självsäker
 • mature mogen
 • bail borgen
 • recruit värva
 • blush rodna
 • witty kvick, vitsig
 • tease driva med
 • mock imiterad, låtsad
 • interrupt avbryta

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/engelska-v-36.8319388.html

Share