englannin epäsäännölliset verbit 7

The exercise was created 2024-03-26 by kapele. Question count: 13.
Select questions (13)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • tietää, tuntea know knew known
 • ratsastaa, ajaa ride rode ridden
 • nähdä see saw seen
 • näyttää show showed shown
 • puhua speak spoke spoken
 • varastaa steal stole stolen
 • kiroilla, vannoa swear swore sworn
 • ottaa, viedä take took taken
 • repiä tear tore torn
 • heittää throw threw thrown
 • herätä wake woke woken
 • pitää yllään, käyttää wear wore worn
 • kirjoittaa write wrote written

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/englannin-epasaannolliset-verbit-7.12005211.html

Share