Englannin epäsäännöllisiä verbejä

The exercise was created 2023-05-08 by heli_opena. Question count: 94.
Select questions (94)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • be was/were been olla
 • beat beat beaten lyödä, voittaa, hakata, päihittää
 • become became become tulla joksikin
 • begin began begun alkaa, aloittaa, ryhtyä, koittaa
 • bet bet bet lyödä vetoa, veikata
 • bite bit bitten purra, puraista, haukata
 • blow blew blown puhaltaa, tuulla, räjäyttää, niistää
 • break broke broken rikkoa, särkyä, hajottaa, rikkoutua, nujertaa
 • bring brought brought tuoda, saattaa
 • build built built rakentaa, muodostaa
 • buy bought bought ostaa
 • catch caught caught ottaa/saada kiinni, napata, pyydystää
 • choose chose chosen valita
 • come came come tulla, saapua
 • cost cost cost maksaa (olla hintana)
 • creep crept crept ryömiä, hiipiä
 • cut cut cut leikata, viiltää, oikaista, lopettaa, etuilla, kiilata
 • deal dealt dealt jakaa (kortteja), käsitellä
 • do did done tehdä
 • draw drew drawn vetää, piirtää
 • drink drank drunk juoda
 • drive drove driven ajaa, kuljettaa
 • eat ate eaten syödä
 • fall fell fallen pudota, kaatua
 • feed fed fed ruokkia, syöttää
 • feel felt felt tuntea, tunnustella, tuntua, voida
 • fight fought fought tapella, riidellä, taistella, kamppailla, nahistella
 • find found found löytää, etsiä, pitää jonakin
 • fly flew flown lentää, lennättää, mennä nopeasti
 • forget forgot forgotten unohtaa, unohtua, unohdella
 • freeze froze frozen jäätyä, paleltua, jäädyttää, pakastua, pakastaa, palelluttaa
 • get got got saada, päästä, hakea, noutaa, joutua, tulla joksikin, tuoda, hankkia
 • give gave given antaa, ojentaa
 • go went gone mennä, sujua
 • grow grew grown kasvaa, kasvattaa, lisääntyä, muuttua
 • hang hung hung riippua, ripustaa, roikkua, hirttää, roikuttaa
 • have had had olla jollakulla, omistaa, omata, hankkia, syödä, juoda, sairastaa
 • hear heard heard kuulla, kuunnella, kuulustella
 • hide hid hidden piiloutua, kätkeä, piilottaa, kätkeytyä, piileskellä, lymytä, peittää, piileksiä, salailla, salata
 • hit hit hit lyödä, iskeä, osua, painaa näppäintä, hakata, iskeytyä
 • hold held held pitää, pidellä, tarttua, puristaa, pitää varattuna, viivyttää, pidättää, pidätellä, sisältää
 • hurt hurt hurt loukata, sattua, tehdä kipeätä, koskea, satuttaa, vahingoittaa, pahoittaa, haavoittaa
 • keep kept kept pitää, säilyttää, varastoida, jatkaa, tehdä jotakin jatkuvasti
 • know knew known tietää, tuntea, ymmärtää, osata
 • lay laid laid laittaa, laskea, asettaa, jättää, kattaa
 • lead led led johtaa, johdattaa, opastaa, ohjata, taluttaa, olla edellä
 • lean leant leant nojata, kallistua, kallistaa, nojautua, nojailla
 • leave left left lähteä, jättää, poistua, olla jäljellä, häipyä
 • lend lent lent lainata jollekin, antaa lainaksi
 • let let let antaa, sallia, vuokrata, päästää, laskea
 • lie lay lain maata, sijaita, olla, levätä, loikoilla
 • lose lost lost kadottaa, hävitä, hukata, menettää, hävitä
 • make made made tehdä, valmistaa
 • mean meant meant tarkoittaa, merkitä, aikoa
 • meet met met tavata, kohdata, tutustua
 • pay paid paid maksaa, kannattaa, olla vaivan arvoinen
 • put put put panna, laittaa, asettaa, pistää
 • read read read lukea
 • ride rode ridden ajaa, ratsastaa, matkustaa, kuljettaa, ajella
 • ring rang rung soida, soittaa
 • rise rose risen nousta, kohota, yletä, kasvaa
 • run ran run juosta, rientää, hallita, juoksuttaa, virrata
 • say said said sanoa, kertoa
 • see saw seen nähdä, ymmärtää, huomata
 • sell sold sold myydä, mennä kaupaksi, kaupata
 • send sent sent lähettää, toimittaa
 • set set set asettaa, pistää, laittaa, säätää, kattaa, laskeutua, laatia
 • shake shook shaken ravistaa, pudistaa, ravistella, heristää, heiluttaa, täristä, vavista, kätellä
 • shine shone shone paistaa, loistaa, hohtaa, helottaa, kiiltää
 • shoot shot shot ampua, laukaista, valokuvata
 • show showed shown näyttää, osoittaa, esittää, neuvoa
 • shut shut shut sulkea, tukkia
 • sing sang sung laulaa, laulella
 • sit sat sat istua, istuutua
 • sleep slept slept nukkua, nukahtaa
 • slide slid slid liukua, luistaa, luisua, liukastua
 • speak spoke spoken puhua, jutella, pitää puhe, keskustella, kertoa, osata kieltä
 • spend spent spent viettää, kuluttaa, käyttää loppuun, kuluttaa loppuun, viettää
 • stand stood stood seisoa, nousta, nousta ylös, nousta seisomaan, olla pystyssä
 • steal stole stolen varastaa, ryövätä, pihistää
 • stick stuck stuck pistää, laittaa, kiinnittää, liimata, tarttua kiinni, kiinnittyä, tarttua, juuttua, pysyä, pitää kiinni, pitäytyä
 • swim swam swum uida, uiskennella
 • swing swung swung keinua, heilua, heilahtaa, keinuttaa
 • take took taken ottaa, viedä, hyväksyä, vallata, kestää
 • teach taught taught opettaa
 • tear tore torn repiä, repäistä, repeytyä, revetä, ratketa
 • tell told told kertoa, käskeä, sanoa, määrätä, käskeä, pyytää, kehottaa, erottaa, tunnistaa, neuvoa
 • think thought thought ajatella, luulla, harkita, miettiä, pohtia, olla mielipiteenä, pitää jonakin
 • throw threw thrown heittää, paiskata, viskata, nakata, syöstä
 • understand understood understood ymmärtää, käsittää, tajuta, älytä, oivaltaa
 • wake woke woken herätä, herättää
 • wear wore worn pitää yllään, olla yllään, käyttää, pitää, kuluttaa, väsyttää, rasittaa, kulua
 • win won won voittaa, ansaita
 • write wrote written kirjoittaa, kirjoitella

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/englannin-epasaannollisia-verbeja.11532669.html

Share