English for us (Chapter 1: Any news? What's up?)

The exercise was created 2018-12-14 by Monazilla. Question count: 48.
Select questions (48)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • news uutiset
 • How are you doing? Miten menee?
 • great mahtava, mahtavasti
 • happen tapahtua
 • side puoli
 • ocean valtameri
 • everything kaikki
 • busy as a bee ahkera kuin ampiainen
 • never better paremmin kuin koskaan
 • full of plans täynnä suunnitelmia
 • healthy, healthier terveellinen, terveellisempi
 • food ruoka
 • exercise liikunta
 • change muuttaa
 • whole koko
 • fair messut
 • tired of väsynyt johonkin
 • travelling matkustaminen
 • not bad ei hassumpaa
 • some jotakin, muutamia
 • a bit hieman
 • upset poissa tolaltaan, järkyttynyt
 • ask kysyä
 • what's wrong? mikä hätänä?
 • see, saw, saw, seen nähdä
 • alone yksin
 • start aloittaa
 • yet vielä
 • in a week viikon päästä
 • not that I can think of ei tule juuri nyt mieleen
 • take care of yourself pidä huolta itsestäsi
 • talk puhua
 • soon pian
 • right selvä
 • too myös
 • have fun pitää hauskaa
 • be good ole kiltisti
 • in the old days ennen vanhaan
 • take, took, taken ottaa, viedä, kestää (ajassa)
 • to cross ylittää
 • the Atlantic Atlantin valtameri
 • push painaa
 • button nappula
 • almost melkein
 • simultaneously samanaikaisesti
 • letter kirje
 • pretty melko
 • amazing hämmästyttävä

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/english-for-us-chapter-1-any-news-whats-up.8765847.html

Share