English for us (Chapter 2: The same joys, the...)

The exercise was created 2018-12-14 by Monazilla. Question count: 59.
Select questions (59)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • same sama
 • joy huvi
 • headache päänsärky
 • seem näyttää
 • all over the world kaikkialla
 • leave for school lähteä kouluun
 • exactly täsmälleen
 • time aika
 • both kumpikin, molemmat
 • early aikaisin
 • take a bus mennä bussilla
 • ride, rode, ridden ajaa, ratsastaa
 • rain sade, sataa
 • temperature lämpötila
 • below alle
 • zero nolla
 • give, gave, given antaa
 • both sides of kummallakin puolen
 • the Atlantic ocean Atlantin valtameri
 • a subject (oppi)aine
 • get, got, got saada
 • free ilmainen
 • lunch lounas
 • pay, paid, paid maksaa
 • break välitunti
 • between välissä
 • class oppitunti, luokka
 • last kestää
 • locker lokero
 • code koodi
 • left vasen
 • right oikea
 • most useimmat
 • guy kaveri
 • star tähti
 • some joku
 • picture kuva
 • the only one ainoa
 • on the door ovessa
 • surprise yllätys
 • legend legenda, "kuuluisuus"
 • by the way muuten
 • as you may guess kuten arvata saattaa
 • hero sankari
 • lately viime aikoina
 • dissect leikellä
 • frog sammakko
 • kind of gross inhottavaa
 • exciting jännittävää
 • at first ensiksi
 • trouble ongelma, vaikeus
 • breathe hengittää
 • around ympärillä
 • smell, smelt, smelt haista
 • like kuin, kuten
 • tell, told, told kertoa
 • project projekti, tehtävä
 • because koska
 • lab work laboratoriotyö

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/english-for-us-chapter-2-the-same-joys-the.8765838.html

Share