English - Polish Testlist

The exercise was created 2008-03-27 by Glosor.eu. Question count: 133.
Select questions (133)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • umbrella parasolka
 • apple jabłko
 • brother brat
 • cinema kino
 • dictionary słownik
 • flat mieszkanie
 • house dom
 • job praca
 • letter list
 • married małżeństwo
 • postcard pocztówka
 • newspaper gazeta
 • sister siostra
 • stamp znaczek
 • teacher nauczyciel
 • ticket bilet
 • accountant księgowy
 • chicken kurczak
 • chocolate czekolada
 • dancer tancerz
 • father ojciec
 • mother matka
 • grandfather dziadek
 • grandmother babcia
 • happy szczęśliwy
 • holiday wakacje
 • husband mąż
 • love miłość
 • lover kochanek
 • nurse pielęgniarka
 • old stary
 • young młody
 • policeman policjant
 • price cena
 • salad sałatka
 • snow śnieg
 • surname nazwisko
 • tea herbata
 • uncle wujek
 • understand rozumieć
 • beer piwo
 • boat łodź
 • breakfast śniadanie
 • busy zajęty
 • collect zbierać
 • guest gość
 • hospital szpital
 • interpreter tłumacz
 • island wyspa
 • language język
 • money pieniądze
 • never nigdy
 • people ludzie
 • petrol benzyna
 • plane samolot
 • postman listonosz
 • school szkoła
 • sell sprzedać
 • speak mówić
 • summer lato
 • television telewizja
 • tired zmęczony
 • translate tłumaczyć
 • watch oglądać
 • winter zima
 • world świat
 • always zawsze
 • bad zły
 • beach plaża
 • boring nudny
 • brown brązowy
 • bus autobus
 • car samochód
 • colour kolor
 • dinner kolacja
 • early wcześnie
 • family rodzina
 • flower kwiat
 • friend przyjaciel
 • gold złoto
 • grey szary
 • hour godzina
 • lake jezioro
 • long długi
 • meat mięso
 • red czerwony
 • green zielony
 • smoke palić
 • spring wiosna
 • warm ciepły
 • wet mokry
 • window okno
 • year rok
 • yellow żółty
 • armchair fotel
 • adhesive klej
 • contract umowa cywilna
 • airport lotnisko
 • cotton bawełna
 • dairy ice cream lody
 • pupil uczeń
 • child dziecko
 • type of business przedsiębiorstwo
 • cheese ser
 • fruit owoce
 • war wojna
 • milk mleko
 • maize kukurydza
 • mountain góry
 • bread chleb
 • fisherman rybak
 • tree drzewo
 • potato ziemniak
 • fish ryba
 • advertising reklama
 • grape winogrona
 • retired person emeryt
 • rice ryż
 • inheritance dziedziczenie
 • church kościół
 • motor car samochód
 • tobacco tytoń
 • smoking nikotynizm
 • cow krowa
 • concrete beton
 • steel stal
 • goat koza
 • lift winda
 • surgeon chirurg
 • cemetery cmentarz
 • bird ptak
 • seal foka
 • plan mapa

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/english-polish-testlist.117.html

Share