english test glosor

The exercise was created 2021-10-14 by ellenskogling. Question count: 60.
Select questions (60)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • nivå level
 • gå på attend
 • skildra depict
 • skilsmässa divorce
 • kluven ambivalent
 • äktenskap marriage
 • förmåga ability
 • förutmjukande humiliating
 • hel entire
 • termin semester
 • lära sig utantill, memorera memorize
 • muntlig oral
 • välja select
 • strosa saunter
 • jämlike peer
 • snabbt swiftly
 • tydlig, uppenbar evident
 • nätt och jämt, knappt barely
 • flytande fluent
 • rusa scurry
 • mullig plump
 • enastående phenomenal
 • söt cute
 • skaka rock
 • olika slags various
 • fråga issue
 • kroppsuppfattning body image
 • motbjudande disgusting
 • självsäker confident
 • självförtroende self-worth
 • försökra assure
 • besvärlig awkward
 • självkänsla self-esteem
 • förstärkning reinforcement
 • oneklig admittedly
 • tredje klass fourth grade
 • knubbig chubby
 • medvetenhet awareness
 • snyfta sob
 • gråt weeping
 • nätt och jämt barely
 • tilgång asset
 • uppfatta perceive
 • medel average
 • genomföra implement
 • meddela announce
 • anmärkningsvärt remarkably
 • besegra defeat
 • tuggummi gum
 • medbrottsling accomplice
 • nedsänkt recessed
 • misstänkt suspicious
 • hårdare kontroll crackdown
 • ständig eternal
 • frestelse temptation
 • omfattande, utbredd widespread
 • enkät, undersökning survey
 • medeltal average
 • kräva require
 • blomstrande booming

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/english-test-glosor.10660162.html

Share