English Words 4

The exercise was created 2020-06-02 by Rebeccxia. Question count: 13.
Select questions (13)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • prompt (substantive) betalningspåminnelse, betalningstid, inmatningsställe
 • prompt (adj) snabb, omgående, skyndsam, beredvillig
 • prompt (adverb) precis, exakt, på slaget
 • prompt (verb) förmå, föranleda, påverka, driva, framkalla, diktera, lägga orden i munnen på
 • exemption undantag, befrielse, dispens, förskoning
 • venom bitterhet, gift
 • treble (substantiv) diskant
 • treble (verb) tredubbla, tredubblas
 • serendipity lyckträff, snilleblixt
 • countenance min, ansiktsuttryck, fattning, medhåll, uppmuntran, moraliskt stöd
 • to countenance tolerera, tillåta, gilla, tåla, uppmuntra, understödja
 • to accede ansluta till, instämma i, biträda
 • fife fältpipa

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/english-words-4.9806671.html

Share