Europa Vallon Ge 5

The exercise was created 2023-08-22 by sit930. Question count: 22.
Select questions (22)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Naturlandskap Ett landområde som bara är format av naturen och som människan inte har påverkat.
 • Lågland Ett landområde som inte ligger högre än 200 m över havet.
 • Bördig jord Jord som ger stora skördar
 • Inlandsis En ismassa som täcker ett väldigt stort område, den rör sig sakta framåt och sliter då på marken.
 • Sanddyn Sandkulle
 • Naturtillgång Något som finns i naturen och som vi människor kan använda oss av.
 • Halvö Ett landområde som har vatten på tre sidor.
 • Kuperat Bergigt
 • Import När ett land köper något från ett annat land.
 • Export När ett land säljer något till ett annat land.
 • Råvara Ett material som vi tagit från naturen för att göra om till något annat.
 • Finansiellt Ekonomiskt
 • Fjord En lång, smal havsvik med branta kanter
 • Glaciär En stor ismassa på land som rör sig sakta.
 • Högland Ett landområde som ligger minst 200 m över havet.
 • Bukt En bred havsvik med rundad form
 • Åkermark Mark som används för odling
 • Betesmark Mark som boskap får beta på
 • Högplatå Ett höglandsområde som är slätt.
 • Inbördeskrig Ett krig mellan olika grupper inom ett land
 • Polder Ett landområde som tidigare har stått under vatten, men nu har torrlagts.
 • Delta En flodmynning som grenat upp sig så att den ser ut ser ut som en triangel

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/europa-vallon-ge-5.11370437.html

Share