Everyday phrases

The exercise was created 2023-11-03 by Ellinor0906. Question count: 23.
Select questions (23)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • how are you co tam
 • nice to meet you miło mi cię poznać
 • please repeat proszę powtórzyć
 • what does this mean co to znaczy
 • understand rozumiem
 • can you speak slower please (masculine) czy mógłbyś mówić wolniej proszę
 • my name is mam na imię
 • what is your name jak masz na imię
 • i am 23 years old mam 23 lata
 • my birthday is the sixteenth of march moje urodziny są szesnastego marca
 • i understand a little bit of polish rozumiem trochę po polsku
 • do you want help czy chcesz pomocy
 • do you study or do you work studiujesz czy pracujesz
 • i am a student at university jestem studentem na uniwersytecie
 • i am learning bichemistry uczę się biochemii
 • i am learning polish on my freetime w wolnym czasie uczę się polskiego
 • pleasure, thank you for having me miło mi dziękuję za zaproszenie
 • i work as a barista pracuję jako barista
 • are you tired jesteś zmęczony
 • what do you work as jak pracujesz
 • i have missed you tęskniłam za tobą
 • it is fun to jest zabawne
 • it is good to see you again miło znów cię widzieć

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/everyday-phrases.11749319.html

Share