Fr - Intoucable v.35

The exercise was created 2020-08-21 by ufk5063. Question count: 25.
Select questions (25)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • berätta (berättar) relater (relate)
 • förutbestämma för (förutbestämd för) prédestiner (prédestinait)
 • förlamad från halsen och ned tétraplégique
 • till följd av suite à
 • skärmflygning le parapente
 • antälla embaucher
 • en hemhjälp un/une aide à domicile
 • en förortsbo un banlieusard
 • äga, ha posséder
 • nödvändiga, som krävs requises
 • förföra, locka (han förför) séduire (il séduit)
 • en avsaknad av/brist på medlidande un manque de pitié
 • bo tillsammans, vara sambo cohabiter
 • mötet la rencontre
 • vänja sig vid s'apprivoiser à
 • krocka med, kollidera med télescoper
 • upphov, början, födsel naissance
 • en djup vänskap une profonde amitié
 • utanför hors
 • göra dem les rendra
 • oberörbara/kastlösa intouchable
 • en film un film
 • inspireras av s'inspire
 • berättelsen l'histoire
 • frivilligt, fritt librement

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/fr-intoucable-v-35.9835919.html

Share

Advertisements