Gárvo / Kläder

The exercise was created 2022-03-03 by julevsamegiella. Question count: 29.
Select questions (29)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • gárvo kläder
 • gábmaga skor
 • gáma en sko
 • rahpuga handskar
 • rabo / rabok en handske
 • jáhkka jacka
 • båvså byxor
 • båkså en byxa
 • tråddjå tröja
 • lijnne en halsduk
 • lijne flera halsdukar
 • fáhttja en vante
 • fáhtja vantar
 • gahper mössa
 • gahpera mössor
 • ånisásak t-shirt
 • Ma li dá? Vad är de här för något?
 • Da li gábmaga Det här är skor
 • Dat la gáma Det här är en sko
 • Mij la dát? Vad är det här?
 • Dat la jáhkka Det är en jacka
 • mujna l jag har
 • dujna l du har
 • sujna l hon/han har
 • mujna li jag har flera
 • mujna älla jag har inte
 • le gus dujna har du
 • le gus mujna har jag
 • le gus sujna har hon/han

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/garvo-klader.10871176.html

Share