Glosor Bokstav A

The exercise was created 2022-09-01 by Tomei. Question count: 35.
Select questions (35)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • ability förmåga
 • access tillgång, tillträde
 • achieve utföra, åstadkomma
 • activity aktivitet, verksamhet
 • addition tillökning, tillägg
 • advantage fördel
 • advice råd
 • affair händelse
 • affect påverka
 • afraid rädd
 • afternoon eftermiddag
 • agree to gå med på
 • agreement överenskommelse
 • amount summa
 • announce meddela
 • anyone någon, vem som helst
 • anyway i vilket fall som helst
 • apart avsides, för sig själv
 • application ansökan
 • argue gräla
 • argument skäl, gräl
 • army armé
 • arrive komma, anlända
 • aspect aspekt, synpunkt
 • association förening
 • assume anta
 • attack anfall, angrepp
 • attempt försök
 • attention uppmärksamhet
 • attitude inställning, attityd
 • authority myndighet
 • available tillgänglig
 • avoid undvika
 • aware medveten
 • awful ohygglig, hemsk

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/glosor-bokstav-a.11035581.html

Share