Glosor vecka 48 meningar

The exercise was created 2021-11-25 by 90danhck. Question count: 10.
Select questions (10)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

  • Början av boken var bra. The beggining of the book was good.
  • Han blinkade mot mig med sitt högra öga. He winked at me with his right eye.
  • En spade är användbar när man gräver. A shovel is useful when digging.
  • Jag är väldigt nyfiken på vad som finns bakom den magiska dörren. I’m very curious about what’s behind the magical door.
  • Min pappa har väldigt breda axlar. My dad has very broad shoulders.
  • Jag är uppmärksam på lektioner. I’m attentive in class.
  • Slime känns konstigt att röra. Slime feels strange to touch.
  • Jag mår bra. I feel fine.
  • Vi går samma runda med vår hund varje dag. We walk the same round with our dog every day.
  • Det är viktigt att vara artig. It’s important to be polite.

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/glosor-vecka-48-meningar.10738453.html

Share