Glossary: Crime

The exercise was created 2023-11-10 by sopuli78. Question count: 28.
Select questions (28)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • arsonist tuhopolttaja
 • to blackmail kiristää
 • burglar murtovaras
 • to bribe lahjoa
 • mugger ryöstäjä
 • pickpocket taskuvaras
 • to rape raiskata
 • robber ryöstäjä
 • spy vakooja
 • traitor petturi
 • to betray pettää, tehdä petos
 • conman huijari
 • intruder tunkeilija
 • juvenile delinquent nuorisorikollinen
 • conspiracy salaliitto
 • fraud petos
 • hacking hakkerointi
 • homicide murha
 • parole ehdonalainen vapaus
 • convict vanki
 • inmate vanki
 • court oikeusistuin
 • defendant vastaaja
 • judge tuomari
 • jury valamiehistö
 • prosecution syyttäjä, syyttäminen
 • trial oikeudenkäynti
 • witness todistaja, todistaa oikeudessa

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/glossary-crime.11660569.html

Share