High five! 6 text 5-7

The exercise was created 2024-03-08 by pinjarantalaiho. Question count: 50.
Select questions (50)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • something jotain
 • anything mitään
 • nothing ei mitään
 • everything kaikki
 • somewhere jossain
 • anywhere missään
 • nowhere ei missään
 • someone joku
 • anyone kukaan, ketään
 • no one ei kukaan, ei ketään
 • everywhere kaikkialla
 • must täytyä, olla pakko
 • have to täytyä, pitää
 • can voida
 • may saada, olla lupa, saattaa
 • must not ei saa
 • don't have to ei tarvitse
 • can't ei voi
 • may not ei ole lupa, ei ehkä
 • a mobile phone kännykkä
 • a cell phone kännykkä
 • a game console pelikonsoli
 • a speaker kaiutin
 • a package paketti
 • since koska
 • May I... Saanko...
 • against vasten
 • in the middle of keskellä
 • near lähellä
 • along pitkin
 • across poikki
 • past ohi
 • towards kohti
 • over yli
 • away from pois (jostakin)
 • a webcam nettikamera
 • a drone drooni, lennokki
 • charge ladata
 • disconnect katkaista yhteys
 • unplug kytkeä irti
 • update päivittää
 • switch on käynnistää
 • switch off sammuttaa
 • install asentaa
 • an island saari
 • a copy kopio
 • block estää
 • rather melko
 • a remote kaukosäädin
 • a design malli, muotoilu

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/high-five-6-text-5-7.11978171.html

Share