Hinduism - Kastsystemet

The exercise was created 2023-10-11 by Ryan_Norman. Question count: 5.
Select questions (5)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

  • 1. Det tro-tolkande kastet, bestående av präster. Brahmin
  • 2. Krigare och ämbetsmän. Kshatriya
  • 3. Köpmän, det mest framgångsrika och växande kastet. Vaishya
  • 4. Tjänare och slavar. Shudra
  • 5. De kastlösa och oberörbara, anses som en kultisk orenhet och motsatsen till progressiv. Daliter

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/hinduism-kastsystemet.11740002.html

Share