Historia prov

The exercise was created 2024-01-15 by roneng. Question count: 32.
Select questions (32)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Republik, conculer, patricier och plebejer, folktribuner, diktator 500 f.kr.
 • Genraler, Marius och Sulla, legohär 100 f.kr.
 • Triumviratet: ceasar, crassus, pompejus 60 f.kr.
 • floden rubicon, Ceaser hemkallad till rom 49 f.kr.
 • Caesar död 44 f.kr.
 • Marcus Antonius, Ocatvinus, kejsardöme införs 31 f.kr.
 • Rom delas in i väst och östrom 395 f.kr.
 • Konstatin, religionsfrihet, 313
 • Väst rom faller 476
 • Romarna även styra över medelhavet östra delar 275 f.kr.
 • . Rom anfaller då Kartago, år ... vinner Rom 146 f.kr.
 • I Palestina bodde det judiska folket som sedan 63 f.kr.
 • Bränns stora delar av templet och staden, Jerusalem ner. 70.f.kr.
 • svär Diocletianus på att utrota kristendomen, följer och dödar osv. 303
 • gjorde Konstantin kristendomen lagligt, 313
 • inviges gamla peterskyrkan, påven blir Italiens mäktigaste. 330
 • försökte kjesare som Konstantin rädda romarriket. 300-talet
 • Öst roms undergång skedde slutligen med Konstantinopels fall för Osmanska riket 1453
 • Neolitiska revolutionen 10 000- 3000 f.kr.
 • Kreta 2000–1400 f.kr.
 • Mykene 1650–1200 f.kr.
 • Fenicien 1100–300 f.kr.
 • Grundar Kartago 814 f.kr.
 • börjar Grekland återhämta sig- kreta- Mykenes undergång. 900 f.kr.
 • Den stora kolonitiden 750-550 f.kr.
 • företags samma greker lämnar Grekland och bosätter sig där det är bördigt. 800 f.kr.
 • Jordbrukskolonierna 750-650 f.kr.
 • Handelskolonierna 650-550 f.kr.
 • Tyranntiden 650-500 f.kr.
 • vill grekerna styra själva och demokratin uppstår (endast fria män). 494 f.kr.
 • Peloponnesiska kriget 431-404 f.kr.
 • Sparta intar Aten och blir ledande stadsstat 404 f.kr.

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/historia-prov.11874600.html

Share