I see you 3B V.36

The exercise was created 2021-09-04 by iristyska123. Question count: 56.
Select questions (56)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • warder fångvaktare
 • Robben Island Robben Island
 • let oneself into ge sig in på
 • warn varna
 • trust lita på
 • main viktigast
 • the Black Pimpernel svarta nejlikan
 • kind sort
 • deserve förtjäna
 • swing gunga
 • high noon klockan tolv på dagen
 • heat hetta
 • Karoo Karoo
 • bastard jäkel
 • be responsible for vara ansvarig för
 • turmoil kaos, bråk
 • divide dela
 • guard vakt
 • ray stråle
 • reflect reflektera
 • off utanför
 • mainland fastland
 • entice locka
 • yet ändå
 • treacherous förrädisk
 • sweet ljuv
 • irony ironi
 • punishment straff
 • view utsikt
 • get to be få bli
 • startle få att rycka till
 • ox oxe
 • in charge vakthavande, jourhavande
 • guy kille
 • political prisoner politisk fånge
 • kaffir svarting
 • duty plikt
 • yard gårdsplan
 • agreement samförstånd
 • from the rear bakifrån
 • yell skrika
 • intruduction presentation
 • censor officer övervakare
 • fix fixera
 • firmly fast, stadigt
 • terrorist terrorist
 • pick out välja ut
 • gesture göra en gest
 • contempt förakt
 • reply svar/svara
 • unusual ovanlig
 • greeting hälsning
 • immediatly genast
 • catch oneself hejda sig
 • what the hell vad i helsike
 • childhood barndom

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/i-see-you-3b-v-36.10522834.html

Share