Insights 1 text 4

The exercise was created 2020-11-19 by MarttaKoo. Question count: 89.
Select questions (89)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • refugee pakolainen
 • Ethiopian etiopialainen
 • Eritrean eritrealainen
 • hatred viha
 • people, peoples kansa, kansat
 • either myöskään
 • much-respected suuresti kunnioitettu
 • much-beloved syvästi rakastettu
 • sights nähtävyydet
 • immigration maahanmuutto
 • officer virkailija
 • tall pitkä (ihmisestä), korkea
 • head for kulkea kohti
 • baggage-reclaim area saapuvien matkatavaroiden noutoalue
 • jerk kiskaista
 • brimming tulvillaan
 • excitement jännitys
 • as if ikään kuin
 • response vastaus
 • swift pikainen, nopea
 • burned/burnt palanut
 • shake, shook, shaken ravistaa, pudistaa
 • ginger oranssinruskea, inkivääri
 • luggage matkatavarat
 • appear ilmestyä
 • carousel matkatavarahihna, karuselli
 • ceiling sisäkatto
 • remind muistuttaa
 • space station avaruusasema
 • science-fiction tieteiskirjallisuus
 • organized järjestelmällinen
 • flight lento
 • Sikh sikhi
 • wear, wore, worn pitää yllään
 • priest pappi
 • religious uskovainen, uskonnollinen
 • exit uloskäynti
 • frantically levottomasti
 • take in sulatella näkemäänsä
 • bump into törmätä
 • inevitably vääjäämättä
 • reach päästä jonnekin
 • customs tulli
 • eerie aavemainen
 • atmosphere ilmapiiri
 • observe tarkkailla, havainnoida
 • passenger matkustaja
 • pass through mennä läpi
 • break, broke, broken rikkoa, murtaa
 • bearded parrakas
 • lean, leant/leaned, leant/leaned nojautua
 • counter työtaso
 • politely kohteliaasti
 • attract houkutella peräänsä
 • follower seuraaja
 • routine rutiinitarkastus
 • provided edellyttäen
 • purpose tarkoitus
 • visit vierailu, vierailla
 • upper-class accent yläluokkainen korostus
 • sound kuulostaa
 • clumsy kömpelö
 • sense vaistota, aisti
 • rehearse harjoitella
 • well-mannered hyvätapainen
 • inoffensive harmiton
 • animal of prey saalistava eläin
 • chance mahdollisuus
 • pounce hyökätä kimppuun
 • case matkalaukku
 • self-conscious vaivautunut, itsetietoinen
 • toiletry hygieniatarvikkeet
 • underpants alushousut (miehen)
 • attempt yritys
 • permission lupa
 • keep, kept, kept pidätellä, pitää
 • co-operation yhteistyö
 • annoyed ärtynyt
 • respond vastata
 • traveller's cheque matkasekki
 • damp kostea
 • chilly viileä
 • come with the territory kuulua asiaan
 • approach lähestyä
 • compensate peittää, kompensoida
 • long-sightedness kaukonäköisyys
 • nod nyökätä
 • earn a living ansaita elanto
 • hop hypähtää

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/insights-1-text-4.10142907.html

Share