Insights 1 text 6

The exercise was created 2019-11-19 by mjokivirta. Question count: 68.
Select questions (68)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • amendment lakimuutos
 • kirjan päähenkilö protagonist
 • yhteiskuntaoppi Social Studies
 • rasisti racist
 • nerokkuus brilliance
 • halukkuus willingness
 • puolustaa, kannattaa stand up for
 • rynnätä storm
 • härkä bull
 • jahdata, ajaa takaa chase
 • liukua slide, slid, slid
 • ennalta arvaamaton unpredictable
 • heikosti faintly
 • sivistävä educational
 • maahanmuutto immigration
 • liitutaulu board
 • vero tax
 • sarjakuva cartoon
 • ajatuskupla thought bubble
 • edetä hitäästi creep
 • taivasta kohti skyward
 • sivuuttaa, vähät välittää ignore
 • epäaito, leikki- pretend
 • valittaa complain
 • räpäyttää silmää blink
 • vakuuttunut convinced
 • raja border
 • ansaita deserve
 • keskittyä focus
 • tuhertelu, piirtely doodle
 • mänty pine tree
 • kaivertaa carve
 • jäätynyt frozen
 • väittely debate
 • osua hermoon strike a nerve
 • jako, jaottelu cut
 • tajuta figure out
 • takertua, juuttua stick, stuck, stuck
 • sivistynyt, oppinut learned
 • papu bean
 • koulupiiri school district
 • olla jonkin arvoinen count for
 • edestakaisin back and forth
 • muuttaa maahan immigrate
 • haudata bury
 • haastaa challenge
 • puolesta pro
 • voima force
 • puhjeta, purkautua erupt
 • suosionosoitukset applause
 • oksa, oksanhaara branch
 • runko trunk
 • läsnäolomerkinnät attendance record
 • tiedosto file
 • opintosuorituskortti report card
 • pureskella chew
 • pikkusormi pinkie
 • seota flip
 • murtua henkisesti crack
 • paine pressure
 • perustuslaki Constitution
 • tunnustaa recognize
 • kansalaisuus citizenship
 • perustua based on
 • sävy, tunnelma tone
 • suvaitsematon intolerant
 • rehtori principal
 • vaikuttava, kaunopuheinen eloquent

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/insights-1-text-6.9459977.html

Share