Insights 2 text 2

The exercise was created 2018-11-30 by mjokivirta. Question count: 41.
Select questions (41)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • syöpä cancer
 • osallistua attend
 • tukiryhmä support group
 • käsitellä deal with
 • erillinen separate
 • läimäyttää, paiskata slam
 • resepti recipe
 • levätä, käydä makuulle lie down
 • pysäyttää, keskeyttää cut off
 • vilkaista glance
 • kohauttaa olkapäitään shrug
 • nähdä nälkää starve
 • suuttunut pissed off
 • ohi past
 • tarttua grab
 • terve healthy
 • hääriä, leijua hover
 • katua regret
 • nyökätä nod
 • epätoivoinen desperate
 • sijasta instead of
 • elävä, elossa alive
 • pudistaa, ravistaa shake
 • tuijottaa stare
 • itse asiassa in fact
 • kuvitella imagine
 • ohjata, neuvoa counsel
 • kriisi crisis
 • johtaa lead
 • päästä yli get over
 • aito genuine
 • kyynel tear
 • ihmeellinen amazing
 • huokaista sigh
 • jakaa share
 • hylätty abandoned
 • vakuuttaa assure
 • tosiasiallinen factual
 • essee paper
 • vaikka even if
 • kumpi tahansa either

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/insights-2-text-2.8730427.html

Share