Insights 2 text 9

The exercise was created 2020-01-29 by mjokivirta. Question count: 65.
Select questions (65)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • teini teenager
 • järkevä rahankäytössä money-wise
 • vastenmielinen unappealing
 • raha-asiat money matters
 • taloudellinen financial
 • vaihe stage
 • sotkeutunut entangled
 • velka debt
 • raha-asiat, varat finances
 • hallinta management
 • neuvo tip
 • taito art
 • ansaita earn
 • osa-aikatyö part time job
 • arvo value
 • neuvotella work out
 • sopimus deal
 • koskea, käsittää involve
 • oppimistulokset academic results
 • pitää arvossa cherish
 • lisäksi moreover
 • kulut expenses
 • merkitä count
 • säästäväinen frugal
 • kitupiikki miser
 • tuhlaavainen extravagant
 • vähentää cut, cut, cut
 • tutkimus research
 • hinta price
 • välttää avoid
 • silloin tällöin every now and then
 • kasvaa, laskea yhteen add up
 • olettaa suppose
 • tämän seurauksena consequently
 • järkevä judicious
 • selkeä outright
 • houkutus temptation
 • hämmentävä, ylivoimainen overwhelming
 • tekijä factor
 • vastuullinen responsible
 • houkutella tempt
 • kokematon inexperienced
 • käsite concept
 • mennä ansaan fall for
 • käsitellä handle
 • vastuu responsibility
 • pankkikortti debit card
 • yli varojen eläminen overspending
 • budjetoida budget
 • mitä johonkin tulee when it comes to
 • hallita, onnistua manage
 • vaihtoehto alternative
 • päästä tasapainoon strike a balance
 • sallia, antaa allow
 • olla varaa can afford
 • neuvonantaja advisor
 • tarkasti closely
 • tutkia examine
 • mukavasti comfortably
 • kiinteä fixed
 • tulo income
 • etusija priority
 • kohdentaa allocate
 • jonkin mukaan accordingly
 • monimutkainen complicated

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/insights-2-text-9.9596072.html

Share