Insights 4 society and health care glossary

The exercise was created 2019-08-05 by mjokivirta. Question count: 48.
Select questions (48)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • anoa turvapaikkaa seek asylum
 • asumistuki housing benefit
 • eliniänodote life expectancy
 • enemmistö majority
 • ennaltaehkäisevä hoito preventive care
 • erikoislääkäri specialist
 • hyvinvointivaltio welfare country/state
 • invaliditeetti, pysyvä vamma disability
 • isyysloma paternity leave
 • julkinen terveydenhuolto public health care
 • kansalainen citizen
 • kansalaisuus citizenship
 • (kela)korvaukset reimbursements
 • kotihoito home care
 • kunnallinen päivähoito communal daycare
 • kunnallinen terveydenhuolto community-based health care
 • kuntoutus rehabilitation
 • köyhyys poverty
 • lapsikuolleisuus infant mortality
 • lapsilisä child benefit/allowance
 • lähete referral
 • maahanmuuttaja immigrant
 • maahanmuutto immigration
 • maastamuuttaja emigrant
 • oleskelulupa residence permit
 • opintotuki student allowance/benefits
 • pakolainen refugee
 • pitkäaikaishoito lonf-term care
 • sairaalassaoloaika hospital stay
 • sairasloma sick leave
 • sairausvakuutus health insurance
 • sosiaaliavustus social benefit
 • sosiaaliturva social security
 • sosiaalityöntekijä social worker
 • syrjintä discrimination
 • syrjäytyminen alienation
 • tasa-arvo equality
 • terveydenhuolto health care
 • tuki, avustus subsidy
 • turvapaikanhakija asylum seeker
 • työterveydenhuolto occupational health care
 • työttömyyskorvaus unemployment benefit
 • vähemmistö minority
 • yksityissektori private sector
 • yleinen sairausvakuutus universal health coverage
 • äitiysloma maternity leave
 • työtön unemployed, jobless
 • työttömyys unemployment, joblessness

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/insights-4-society-and-health-care-glossary.9105908.html

Share