Insights 4 text 7

The exercise was created 2018-11-14 by mjokivirta. Question count: 52.
Select questions (52)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • pohjoismainen Nordic
 • yhteiskunta society
 • toimia function
 • ihme miracle
 • silloin tällöin occasionally
 • innokkaasti enthusiastically
 • tyytyväinen contented
 • suvaitsevainen tolerant
 • edistyksellinen progressive
 • menestyvä, varakas prosperous
 • vapaamielinen, liberaali liberal
 • edistyksellinen, kehittynyt advanced
 • etsivä detective
 • kerskua boast
 • valtava colossal
 • vauraus wealth
 • järkevä sensible
 • pitkäaikainen long-term
 • sukupuoli gender
 • tasa-arvoinen equal
 • kunnianhimoinen ambitious
 • käytäntö, linja policy
 • hyvinvointivaltio welfare state
 • yksimielisyys consensus
 • ratkaiseva definitive
 • valistunut, valveutunut enlightened
 • katse gaze
 • veroaste, veroprosentti tax rate
 • ele, elehtiä gesture
 • rohkea bold
 • kokeilu experiment
 • raja boundary
 • kestävyys endurance
 • voimistaa intensify
 • nykyaikainen contemporary
 • ennennäkemätön unprecedented
 • korvata replace
 • entinen former
 • pysyvä permanent
 • asuinpaikka residence
 • lukuisa numerous
 • toimittaa, varustaa supply
 • epätavallinen extraordinary
 • näkökanta aspect
 • turhautunut frustrated
 • vivahde nuance
 • vasta löydetty newfound
 • sisustussuunnittelu interior design
 • paksu chunky
 • tungeksia, parveilla flock
 • puutteellinen lacking
 • ulkoministeri foreign minister

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/insights-4-text-7.8672178.html

Share