Insights 5: Science

The exercise was created 2019-10-07 by tillil. Question count: 28.
Select questions (28)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • analysoida, eritellä analyse/analyze
 • löytää, keksiä discover
 • tutkia, tarkastella examine
 • keksiä invent
 • tutkia, ottaa selvää investigate
 • tutkia (tieteellisesti) research
 • tutkia, opiskella study
 • keksijä inventor
 • uuden luoja, innovaattori innovator
 • tutkija researcher
 • tieteilijä scientist
 • väite, väittämä assertion
 • vertailuryhmä control group
 • päättely deduction
 • todisteet, todistusaineisto evidence
 • tutkimus, kuulustelu examination
 • oletus, olettamus hypothesis
 • oletukset, olettamukset (monikko) hypotheses
 • tutkimus, selvitys inquiry
 • tutkimus investigation
 • lumelääke placebo
 • ennustus prediction
 • tarkkuus precision
 • tutkimus research
 • tutkimus study
 • teoria theory
 • yritys ja erehdys trial and error
 • muuttuja variable

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/insights-5-science.8831483.html

Share