Insights 5 text 1

The exercise was created 2019-10-01 by mjokivirta. Question count: 64.
Select questions (64)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • tutkimus research
 • vuosikymmen decade
 • menetys loss
 • sosiaalinen social
 • tietoisuus awareness
 • vaistonvarainen intuitive
 • harha, ennakkoasenne, ennakkokäsitys bias
 • ristiriitainen contradictory
 • kyky, kapasiteetti capacity
 • ratti, pyörä wheel
 • epäonnistua fail
 • ajoneuvo vehicle
 • häämöttää loom
 • taustanäkymä rear view
 • puskuri bumper
 • roikkua perässä tailgate
 • jono queue
 • saada tulos score
 • mittari measure
 • jännityksenhakuisuus sensation-seeking
 • rangaistus punishment
 • rankaiseva punitive
 • keino, toimenpide measure
 • pidätellä deter
 • tehtävä task
 • ennustaa, ennakoida predict
 • altis prone
 • olla taipumuksena tend
 • arvio, käsitys, tuomio judgement
 • suhteellisen relative
 • nopeus speed
 • yliarvioida overestimate
 • aliarvioida underestimate
 • jarruttaminen braking
 • etäisyys distance
 • monimutkainen complex
 • törmätä walk into
 • tieraivo, rattiraivo road rage
 • epäinhimillistää dehumanise
 • jalankulkija pedestrian
 • olla vuorovaikutuksessa interact
 • pitkittynyt prolonged
 • äänimerkin antaminen, tööttääminen honking
 • sijoittua korkeammalle outrank
 • päihittää trump
 • aisti sense
 • ratkaiseva, elintärkeä crucial
 • turvallisuudentunne sense of security
 • uhkarohkeasti, holtittomasti recklessly
 • tietoinen conscious
 • laiton illegal
 • jäädä jälkeen lag behind
 • häiriintynyt, hermostunut distracted
 • käyttää, sitoutua commit
 • monimutkainen complicated
 • saada aikaan, saavuttaa accomplish
 • tavanomainen, arkipäiväinen mundane
 • olla todiste be a testament to
 • valtatie, moottoritie highway
 • suunnittelu, rakentaminen engineering
 • liikenteen ohjaus traffic signalling
 • kehittyneisyys sophistication
 • kutiava itchy
 • joutua uhriksi fall prey to

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/insights-5-text-1.9314818.html

Share