Insights 6 Glossary: education

The exercise was created 2018-12-18 by mjokivirta. Question count: 52.
Select questions (52)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • abiturientti senior student, final-year student
 • alakoulu elementary school, primary school
 • ammattikorkeakoulu university of applied sciences, polytechnic
 • ammattiopisto vocational school
 • apuraha grant
 • arvosana, numero grade, mark
 • etäopetus distance learning
 • ilmoittautua kurssille/ yliopistoon enrol on a course/ in a class
 • jakso period
 • jatko-opinnot further studies/ further education
 • jatko-opiskelija yliopistossa postgraduate
 • jättää koulu kesken drop out
 • kampus campus
 • kurssitarjotin syllabus
 • lukio upper secondary school, senior high school, sixth form
 • lukujärjestys schedule, timetable
 • lukukausi semester, term
 • lukukausimaksut tuition fees
 • luokaton non-graded
 • luokka-aste grade, year, form
 • opetussuunnitelma curriculum
 • opinto-ohjelma course, syllabus
 • opinto-opas syllabus
 • opintopiste, opintoviikko credit
 • yliopisto-opiskelija undergraduate, student
 • opiskella pääaineena major
 • oppitunti lesson, class, period
 • pakollinen compulsory, obligatory, mandatory
 • peruskoulu comprehensive school
 • päntätä cram
 • pääaine yliopistossa major
 • pääsykoe entrance exam
 • päättötodistus diploma, school leaving certificate
 • reputtaa, saada hylätty fail, flunk
 • sisäoppilaitos boarding school
 • stipendi scholarship
 • tiedekunta faculty
 • todistus report card
 • tutkinto degree
 • uusintakoe retake
 • valinnainen optional, elective
 • valmistua graduate, finish school
 • väitöskirja doctoral thesis
 • välikoe midterm exam
 • yläkoulu junior high school, secondary school
 • yliopisto university, college
 • ylioppilas high school graduate
 • ylioppilaskirjoitukset school-leaving exam, final exams
 • jättää hakemus submit application
 • pätevyys qualifications
 • rahoitus funding
 • opiskelija-asuntola dormitory

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/insights-6-glossary-education.8768809.html

Share