Advertisements


Insights 6 Glossary: working life

The exercise was created 2019-01-06 by mjokivirta. Question count: 50.
Select questions (50)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • ala line of work
 • ammatti occupation, trade
 • ansioluettelo CV, resume
 • eläkeläinen old age pensioner, senior citizen
 • eläkkeelle jääminen retirement
 • erota resign, quit
 • erottaa, irtisanoa lay off, dismiss, make redundant, fire, sack
 • esimies supervisor
 • hakea työtä apply for a job, look for work, seek employment
 • harjoittelija apprentice, trainee, intern
 • henkilöstö personnel, staff
 • irtisanomiskorvaus severence payment
 • joustava työaika flexitime, flexible working hours
 • kokonaistyöaika worked-off time
 • kokopäivätyö full-time job
 • lomauttaa lay off
 • luontaisedut perks, fringe benefits
 • mennä lakkoon go on strike
 • olla työttömänä be unemployed/ out of work/ on the dole/ between jobs
 • oppisopimus apprenticeship
 • osa-aikatyö part-time job
 • pakkoloma unpaid holiday, furlough
 • palkankorotus pay rise, raise
 • palkata, ottaa töihin recruit, hire, employ
 • palkka pay, wages, salary
 • pätevä skilled, qualified, competent
 • pätevyys qualifications
 • pätkätyöläinen temporary worker
 • perustaa yritys set up a company/ firm/ business
 • provisio commission
 • sairausloma sick leave
 • suositus reference
 • tehdä työkseen do for a living
 • tehdä vuorotyötä work shifts
 • työaika working hours
 • työharjoittelu on-the-job training, practical training, work practice
 • työmatkalainen commuter
 • työnantaja employer
 • työntekija employee, worker, member of staff
 • työtaistelu industrial action
 • työttömyyskorvaus unemployment benefit
 • työvoimatoimisto employment office, job centre
 • uranäkymät career prospects
 • vanhempainvapaa parental leave
 • vapaapäivä day off
 • virkavapaa leave of absence
 • ylennys promotion
 • ylityö overtime
 • yrittäjä entrepreneur, self-employed person
 • yritys company, business, enterprise

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/insights-6-glossary-working-life.8773244.html

Share