Insights 6 text 1

The exercise was created 2019-02-11 by mjokivirta. Question count: 53.
Select questions (53)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • hakea oppilaitokseen apply to
 • arvostettu prestigious
 • hyväksymiskirje admissions letter
 • hakija applicant
 • vakava, juhlallinen solemn
 • epäröivä hesitant
 • hilpeä, iloinen cheerful
 • pakkomielteinen obsessive
 • ärtyisä irritable
 • kunnollinen decent
 • ilmaista, tarkoittaa indicate
 • epäonnistuja, häviäjä failure
 • päättää, ratkaista determine
 • pohjimmiltaan ultimately
 • päätellä, päätyä lopputulokseen conclude
 • heijastaa, kuvastaa reflect
 • olla läsnä, osallistua attend
 • etu, hyöty benefit
 • sisältää, sisältyä include
 • hylätä, luopua abandon
 • tulokseton, epäonnistunut, epäonnekas unsuccessful
 • vilpittömyys sincerity
 • loppua, lakata cease
 • ripeästi, pikaisesti hastily
 • hyväksyminen acceptance
 • esite brochure
 • hylkääminen, hylkäys rejection
 • epäilevä sceptical
 • jonkin tapaan/tyyliin in the fashion of
 • hylätä reject
 • repiä tear
 • kiihtymys, jännitys excitement
 • ääneen out loud
 • lysähtää, romahtaa collapse
 • kieltää ban
 • näyttäminen, ilmaiseminen display
 • kiintymys, hellyys affection
 • ihmeellinen miraculous
 • innostunut, innokas enthusiastic
 • ryhtyä, osallistua engage in
 • kiristää, tiukentaa tighten
 • ilo, riemu delight
 • kiivaasti intensely
 • puristaa squeeze
 • siististi neatly
 • ylimittainen oversized
 • kikattaa giggle
 • leikata ruohoa mow the lawn
 • tiuskaista, ärähtää snap
 • sumea, utuinen misty
 • asuntola dorm
 • orpokoti, lastenkoti orphanage
 • silmäillä, tutkiskella scan

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/insights-6-text-1.8744514.html

Share