Advertisements


Insights 6 text 6 vocabulary

The exercise was created 2019-03-17 by mjokivirta. Question count: 50.
Select questions (50)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • lopulta eventually
 • muuttaa joksikin turn into
 • pakkomielle obsession
 • palkinto, arvostaa prize
 • yhdistelmä combination
 • paikallinen local
 • mainostaa advertise
 • suositus recommendation
 • muodostaa account for
 • arvo value
 • vientituote export
 • saatavilla available
 • arvioida assess
 • vahvuudet ja heikkoudet strengths and weaknesses
 • soveltaa apply
 • paikka site
 • kehittää, tuottaa generate
 • tasainen steady
 • tarjonta, määrä supply
 • taitotaso skill level
 • luomus creation
 • palkita, antaa palkinto, palkinto award
 • valmistuminen graduation
 • perustaa set up
 • arvioida estimate
 • paine pressure
 • neliömetri square-meter
 • yksityisyrittäjä self-employed
 • puuseppä carpenter
 • käsin, manuaalisesti manually
 • aikaavievä time-consuming
 • lujuus, vastustus resistance
 • kestävyys durability
 • koivu birch
 • tuonti- imported
 • kuvaava, tunnusomainen distinctive
 • kaarna bark
 • luodinkestävä bulletproof
 • laatta plate
 • valaista illuminate
 • hiomakone sanding machine
 • kiinnittää fix
 • liimata glue
 • kerros layer
 • aikuiskoulutuskeskus further education college
 • puusepäntyö carpentry
 • vaahtera maple
 • selluloosa pulp
 • suullisesti, puskaradion kautta word-of-mouth
 • matkia mimic

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/insights-6-text-6-vocabulary.8969743.html

Share