Insights 6 text 9

The exercise was created 2020-03-22 by mjokivirta. Question count: 68.
Select questions (68)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • väliaikainen, tilapäinen temporary
 • kokopäiväinen, päätoiminen full-time
 • ura career
 • keikka gig
 • kasvaa ulos outgrow
 • kiinteä, pysyvä fixed
 • kuukausipalkka salary
 • palkallinen paid
 • tasainen, vakaa stable
 • voimaantunut empowered
 • yrittäjä entrepreneur
 • rajaton boundless
 • vastustaja, pessimisti naysayer
 • lohko wedge
 • urakkatyö piecework
 • mahdollistaa enable
 • edeltää precede
 • markkinapaikka marketplace
 • lyhytaikainen, lyhyen ajan short-term
 • tuottaa, saada aikaan spawn
 • joukko, isäntä host
 • asuste, lisävaruste accessory
 • alusta platform
 • yhteensä collectively
 • kuluttajien keskinäinen kaupanteko peer-to-peer exchange
 • tarvittaessa(saatavilla) on-demand
 • varustaa equip
 • pääoma capital
 • digitaalistaa digitise
 • puoliksi tuntematon semi-anonymous
 • siirtymä shift
 • markkinatalous market economy
 • myönnettäköön granted
 • tarjoaja, tuottaja provider
 • ajoneuvo vehicle
 • ainoastaan merely
 • toimittaja, levittäjä purveyor
 • helpottaa, mahdollistaa facilitate
 • varmasti, epäilemättä decidedly
 • vieraanvaraisuus, majoitus hospitality
 • käyttäjien luoma user-generated
 • palaute feedback
 • kuluttaja consumer
 • tavaramerkki, brändi brand
 • hotellinpitäjä hotelier
 • käsityöläinen, artisaani artisan
 • jälleenmyyjä retailer
 • pätevä competent
 • muuttaa muotoaan morph
 • kaupallinen commercial
 • sitoutua commit
 • hämärtynyt blurred
 • ajattelutapa mindset
 • kiinteä työaika fixed work hours
 • yrityksen tarjoamat edut company-provided benefits
 • asia, esitys proposition
 • yritys- entrepreneurial
 • este barrier
 • kannustaa, yllyttää spur
 • pysyvä, pitkäkestoinen sustained
 • epätasa-arvo inequality
 • keskittymä, keskittyminen concentration
 • pienyrittäjä micro-entrepreneur
 • yhtiö, yritys corporation
 • taantua, rappeutua devolve
 • etuoikeutettu privileged
 • kytkeä irti decouple
 • palkallinen salaried

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/insights-6-text-9.9712523.html

Share