Insights 7 glossary environment

The exercise was created 2019-05-06 by mjokivirta. Question count: 48.
Select questions (48)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • elinalue habitat
 • geenimuunneltu genetically modified
 • hyönteismyrkku insecticide
 • ilmakehä atmosphere
 • ilmastonmuutos global warming
 • kastelu irrigation
 • kasvihuoneilmiö greenhouse effect
 • kasvillisuus vegetation, flora
 • kasvimyrkky herbicide
 • kasvit ja eläimet flora and fauna
 • kaupungistuminen urbanisation
 • kestävä kehitys sustainable development
 • kotieläin domestic animal
 • kotitarveviljely subsistance farming
 • kotoperäinen indigenous
 • kuolla sukupuuttoon die out, become extinct
 • lannoite fertilizer
 • luomu organic
 • luonnon monimuotoisuus biodiversity
 • luonnonsuojelija environmentalist, nature activist, conservationist
 • luonnonsuojelu conservation
 • luonnossa hajoava biodegradable
 • luontoystävällinen eco-friendly, environmentally friendly
 • lähiruoka local food
 • maaperä soil, ground, land
 • maatalous agriculture
 • metsien tuhoutuminen deforestation
 • napajäätikkö polar ice cap
 • otsonikato ozone depletion
 • puhtaanapito sanitation
 • päästökauppa emissions trading
 • ravintoketju food chain
 • rehevöityminen eutrophication
 • reilu kauppa fair trade
 • sademäärä precipitation
 • salametsästäjä poacher
 • sato harvest, yield, crop
 • sukupuuttoon kuoleminen extinction
 • suojella conserve
 • säilyttää preserve
 • tehotuotanto factory farming
 • tuholainen pest
 • tuholaismyrkky pesticide
 • uhanalainen laji endangered species
 • villieläimet wildlife
 • vuoroviljely crop rotation
 • ylikansoittuminen overpopulation, overcrowding
 • ympäristötuhojen lieventäminen environmental mitigation

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/insights-7-glossary-environment.9063413.html

Share