JRR Tolkien

The exercise was created 2008-11-10 by annasungar. Question count: 45.
Select questions (45)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • få syn på spy
 • lägga i en låda box
 • utgåva edition
 • (avsedd) för vuxna adult
 • saga fairy tale
 • spännande, fängslande engrossing
 • hålla ut persevere
 • viktig, betydande significant
 • ovanlig exceptional
 • vetenskaplighet scholarship
 • felfri impeccable
 • påverka sway
 • fantastisk incredible
 • fullständig entire
 • överväldigande staggering
 • sammanhang continuity
 • utom save
 • fångad hooked
 • inbunden hardbound
 • strävan quest
 • allergori allergory
 • idealistisk quixotic
 • romantiker romantic
 • personlighet personality
 • drag, egenskap trait
 • psyke psyche
 • förbise overlook
 • rena rama sheer
 • först och främst primarily
 • övertyga persuade
 • filogi philologist
 • objektiv objective
 • dräpa slay
 • hopp, förväntan anticipation
 • berättelse tale
 • gensvar response
 • omedveten unconscious
 • attraktion appeal
 • överskrida transcend
 • tids temporal
 • gräns limit
 • trånande wistful
 • kärnvapen nuclear weapon
 • omvälvning convulsion
 • århundrade century

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/jrr-tolkien.99353.html

Share