Lamb to the slaughter, polska

The exercise was created 2023-01-23 by nhellb. Question count: 94.
Select questions (94)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • curtains zasłony
 • alight wysiadać
 • opposite naprzeciwko
 • glance zerknąć
 • merely zaledwie
 • curiously ciekawie
 • tranquil cichy
 • with child w ciąży
 • acquired nabyty
 • translucent przeświecający
 • placid spokojny
 • punctually akuratnie
 • tires opony
 • gravel żwir
 • tall glass wysokie szkło
 • tinkled zabrzęczał
 • blissful błogi
 • content treść
 • enjoy smacznego
 • luxuriate rozkoszować się
 • presence obecność
 • strides kroki
 • remained pozostał
 • drained osuszony
 • fetch aportować
 • slippers kapcie
 • swirls wiry
 • plenty dużo
 • crackers krakersy
 • uneasily niespokojnie
 • frightened przerażony
 • bewildered oszołomiony
 • frowning marszcząc brwi
 • motionless bez ruchu
 • chin podbródek
 • dazed horror oszołomiony horror
 • fuss zamieszanie
 • reject odrzucić
 • occurred wystąpił
 • perhaps być może
 • imagined wyobrażone
 • supper kolacja
 • slight niewielki
 • nausea mdłości
 • desire pragnienie
 • cellar piwnica
 • lamb owieczka
 • swung machnął
 • gently łagodnie
 • swaying kołysząc się
 • carpet wykładzina podłogowa
 • overturning przewracanie się
 • surprised zdziwiony
 • ridiculous niedorzeczny
 • extraordinary nadzwyczajny
 • penalty kara
 • relief ulga
 • prepared przygotowany
 • shoved pchnął
 • tidied uporządkowany
 • peculiar osobliwy
 • brightly jaskrawo
 • rehearsed przećwiczone
 • several kilka
 • pleasantly przyjemnie
 • suggest sugerować
 • unusual niezwykłe
 • terrible straszny
 • frantic oszalały
 • grief smutek
 • expecting przy nadziei
 • parcel paczka
 • welled dobrze
 • necessary niezbędny
 • sobbed szlochał
 • briefly krótko
 • congealed zastygły
 • corpse zwłoki
 • departed odszedł
 • exceptionally wyjątkowo
 • occasionally sporadycznie
 • blunt tępy
 • premises lokal
 • spanner klucz do nakrętek
 • chink szpara
 • weary zmęczony
 • exasperated zirytowany
 • allowed dozwolony
 • persuaded przekonany
 • consoling pocieszający
 • decent przyzwoity
 • hesitating wahając się
 • sledgehammer młot kowalski
 • giggle chichot

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/lamb-to-the-slaughter-polska.11364403.html

Share