le vase rose du salon

The exercise was created 2019-11-18 by linnfrykholm. Question count: 26.
Select questions (26)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • vara i färd med att/hålla på med etre en train de faire qc
 • ha sönder något casser qc
 • vara förbjudet att göra ngt etre defendu de faire qc
 • sätta igång med se mettre faire qc
 • vara fäst vid nåt tenir a qc
 • erkänna avouer
 • straffa punir
 • plocka ihop, samla ihop ramasser
 • ha bekymmer avoir des ennuis
 • skämta rigoler
 • ha en stor klump i magen avoir une grosse boule dans la gorge
 • uppfostra faire l'education
 • spela oskyldig faire l'innocent
 • självklart evidemment
 • faktiskt en effet
 • det verkar som att il semble que
 • du tar inte ditt ansvar tu refuses tes responsabilites
 • knappt, knappast ne guere
 • beröva priver qn de qc
 • göra nån galen rendre qn fou
 • förvana prevenir
 • bråka se disputer
 • försonas se reconcilier
 • se bekymrad ut avoir l'air embete
 • en stor tölp une grosse brute
 • ha fel avoir tort

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/le-vase-rose-du-salon.9456115.html

Share