Level Up 7 theme 5 main text

The exercise was created 2023-05-04 by heli_opena. Question count: 115.
Select questions (115)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • a hike vaellus
 • a great-grandfather isoisoisä
 • emigrate muuttaa (maasta)
 • at that time tuolloin
 • Finnish suomalainen
 • an emigrant siirtolainen
 • prefer pitää enemmän
 • the US Yhdysvallat
 • the climate ilmasto
 • nature luonto
 • near lähellä
 • a forest metsä
 • because koska
 • remind muistuttaa
 • a home country kotimaa
 • last summer viime kesänä
 • come, came, come tulla
 • for the first time ensimmäistä kertaa
 • visit vierailla
 • a relative sukulainen
 • a cousin serkku
 • took her on a three-day hiking trip veivät hänet kolmen päivän vaellukselle
 • take, took, taken ottaa
 • a trip retki
 • sleep, slept, slept nukkua
 • a hammock riippumatto
 • send, sent, sent lähettää
 • a voice message ääniviesti
 • have a great time nauttia olostaan
 • It's nice and hot. On mukavan kuuma.
 • camping telttailu
 • we keep getting lost me eksymme jatkuvasti
 • a bog suo (neva)
 • a swamp suo (räme)
 • though kuitenkin
 • sure varma
 • there's something wrong on jotakin vikaa
 • these nämä
 • a map kartta
 • get, got, got/gotten saada
 • a GPS signal GPS-signaali
 • never mind ei se mitään
 • fun hauska
 • exactly tarkalleen
 • blue-green algae sinilevä
 • jump in for a swim käydä uimassa
 • catch, caught, caught pyydystää
 • a perch ahven
 • prepare valmistaa
 • for dinner illalliseksi
 • last night eilen illalla
 • wander around kuljeskella ympäriinsä
 • look for etsiä
 • moose droppings hirven jätökset
 • what he's like millainen hän on
 • watch katsoa
 • slip on rocks liukastua kiviin
 • a rock kivi
 • slide into bogs vajota soihin
 • whatever ihan sama
 • also myös
 • a reindeer, reindeer poro, poroja
 • get excited innostua
 • take pictures ottaa kuvia
 • lots of paljon
 • weird outo
 • all the time koko ajan
 • millions of miljoonia
 • a mosquito hyttynen
 • book varata
 • a bear karhu
 • a suggestion ehdotus
 • close lähelle
 • a hide piilopaikka
 • exciting jännittävä
 • scared peloissaan
 • boring tylsä
 • a wolverine ahma
 • a journal päiväkirja
 • amazed hämmästynyt
 • similar samanlainen
 • an area alue
 • beautiful kaunis
 • surprised yllättynyt
 • twins kaksoset
 • perhaps ehkä
 • where jossa
 • instead sen sijaan
 • a salmon lohi
 • notice huomata
 • focus on keskittyä johonkin
 • anything else mitään muuta
 • a tree trunk puunrunko
 • trip over kompastua
 • a root juuri
 • fall, fell, fallen into pudota
 • shallow matala
 • once kerran
 • once a day kerran päivässä
 • a miracle ihme
 • he has not injured himself yet hän ei ole vielä loukannut itseään
 • a caribou karibu
 • explain selittää
 • actually itse asiassa
 • wild villi
 • freely vapaasti
 • belong to kuulua jollekin
 • hardly tuskin
 • a swarm parvi
 • in northern Canada Pohjois-Kanadassa
 • interested in kiinnostunut jostakin
 • rare harvinainen
 • fierce hurja
 • tough sitkeä
 • a second cousin pikkuserkku

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/level-up-7-theme-5-main-text.11528710.html

Share